דוגמא להפקת תעודה ללא ת.ז ודוגמאתעודה במצב מאוזן (LANDSCAPE)